Архів номерів

2024 1          
2023 1 2 3 4    
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2        
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    
2012 1 2 3 4    
2011 1 2 3 4    
2010 1 2 3 4    
2009 1 2 3 4    

Пошук

baner1

unnamed

banner c111

images

Про журнал

oblozka

Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування – наукове фахове видання, засноване Класичним приватним університетом у 2008 році.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1543 від 09.05.2024 року.

ISSN: 1813-3401 (Print) 2664-6250 (Online)

Фахова реєстрація: включено до Переліку наукових фахових видань України (категорія «Б») з публічного управління (спеціальність: 281. Публічне управління та адміністрування) відповідно до Наказу МОН України від 29.06.2021 № 735 (Додаток 4).

До 17 травня 2021 р. журнал виходив під назвою «Держава та регіони. Серія: Державне управління».

У зв'язку зі зміною назви журналу було внесено відповідні зміни до Переліку наукових фахових видань України на підставі Наказу Міністерства освіти і науки України № 1017 від 27.09.2021 р. (Додаток 2).

Періодичність видання: 4 рази на рік.

Мова видання: українська, англійська.

Розміщення на сайті НБУВ: Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування

Журнал "Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування" включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International (Республіка Польща).

Науково-виробничий журнал «Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування» індексується в міжнародній наукометричній базі даних Google Scholar.

Метою наукового-виробничого журналу «Держава та регіони. Серія: Публічне управління і адміністрування» є оприлюднення результатів наукових досліджень в різних галузях публічного управління.

Ця мета визначає основні завдання:

- сприяти створенню відкритого інформаційного середовища, що забезпечує взаємодію між провідними фахівцями та молодими вченими в галузі публічного управління;
- активізувати розвиток міжнародного співтовариства фахівців в області теорії та практики досліджень з публічного управління;

- сприяти розвитку наукової школи з публічного управління  Класичного приватного університету, розширенню зв'язків з науковими та освітніми спільнотами.

Тематичні розділи журналу:

1. Теорія та історія публічного управління

2. Механізми публічного управління

3. Публічна служба

4. Місцеве самоврядування

5. Публічне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку