Архів номерів

2024 1          
2023 1 2 3 4    
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2        
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    
2012 1 2 3 4    
2011 1 2 3 4    
2010 1 2 3 4    
2009 1 2 3 4    

Пошук

baner1

unnamed

banner c111

images

C. О. Більченко НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

У статті розглянуто процес формування державної інформаційної політики України в аспекті системи нормативно-правових відносин, що є одним з ключових, оскільки саме законодавчо закріплені цілі, завдання, функції забезпечують виконання державного курсу. Досліджено різноманітні підходи до вивчення, класифікації принципів формування й реалізації державної інформаційної політики. Їх формування та реалізація визначають межі досліджуваного предмета – державної інформаційної політики. Подано порівняльний аналіз основних функцій новоствореного центрального органу влади – Міністерства інформаційної політики України з аналогічними ліквідованими органами, які функціонували в Україні із часів незалежності.

Ключові слова: державне управління, державна інформаційна політика, формування державної політики, реалізація державної інформаційної політики, Міністерство інформаційної політики України.

В статье рассмотрен процесс формирования государственной информационной политики Украины в аспекте системы нормативно-правовых отношений, который является одним из ключевых, поскольку именно законодательно закрепленные цели, задачи, функции обеспечивают выполнение государственного курса. Исследовано различные подходы к изучению, классификации принципов формирования и реализации государственной информационной политики. Их формирование и реализация обозначают рамки изучаемого предмета – государственной информационной политики. Предоставлен сравнительный анализ основных функций вновь созданного центрального органа власти – Министерства информационной политики Украины с аналогичными ликвидированными органами, которые функционировали в Украине со времен независимости.

Ключевые слова: государственное управление, государственная информационная политика, формирование государственной политики, реализация государственной информационной политики, Министерство информационной политики Украины.

The article considers three structural issues of government information policy, namely legal support formulation and implementation of information policy, principles of state information policy, historical analysis of the main functions of the Ministry of Information Policy.

In the article “Legal bases of formation of the state information policy of Ukraine” thoroughly discussed with the public information policy in Ukraine aspects of legal documents. The definition is a key because legislated goals, objectives, functions ensure precise execution of public policy. Studied approaches to learning, classification principles of formation and implementation of state politics. The principles of the framework and implementation defines the object being studied - public information policy. This allows you to study in detail the information policy, understand its essence and form further detailed recommendations for improvement or reform. Contains a comparative analysis of the main functions of the newly established central authority – the Ministry of Information Policy of Ukraine (end of 2014) eliminated with similar bodies that operate in Ukraine since independence – 1995–1997. Ukraine Ministry of Press and Information and the Ministry of Information Ukraine 1997–1999. This analysis is based on the separation of the main functions of the relevant body types: formative, implementation, monitoring. This in turn helps to identify appropriate connections between bodies at different times of the state of Ukraine.

Key words: public administration, public information policy, public policy, the implementation of state information policy, Ministry of Information Policy of Ukraine.

Завантажити статтю (pdf)