Archive

2023 1 2 3 4  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2        
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    
2012 1 2 3 4    
2011 1 2 3 4    
2010 1 2 3 4    
2009 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 2, 2020

Title page

Content

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

Purnak V. P., Proniuk Yu. N.

Senyshyn N. V.

Taran Ye. I.

Shkurat I. V.

Yavtushenko S. Р.

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Barzylovych A. D.

Bezena I. M.

Bondareva L. V.

Voronov O. I.

Grytsiak N. V.

Dolhikh M. V.

Doronina I. I., Kryshtof N. S.

Ivanchuk O. M.

Kaminetskiy V. V.

Kozak I. P.

Kryzyna O. V.

Kurysko І. V.

Lelechenko A. P.

Meiko O. V.

Misiukevych L. О.

Prav Yu. H.

Sierkova N. A.

Sydorenko N. S.

Shoyko V. A.

PUBLIC SERVICE

Godyna M. A.

Karkovska V. Ya.

LOCAL GOVERNMENT

Ihnatenko O. S.

Kozhurina V. M.

Pokataev P. S.

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF PUBLIC SECURITY AND PROTECTION OF PUBLIC ORDER

Kopanchuk O. Ye.

Panchenko O. A., Kabantseva A. V.

Pikh N. S.

TOPICAL ISSUES IN PUBLIC ADMINISTRATION

Hrevtseva Ye. O., Kravchenko T. V.

Shcherbak N. V.

Hrabovenko N. V.

Bondarenko О. H., Yarovoy Т. S.

Hurskyi М.М.

Moshenets O.

Malyshev K. V.

Vakulyuk V. V.

Ignatenko V.