Archive

2023 1 2 3    
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2        
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    
2012 1 2 3 4    
2011 1 2 3 4    
2010 1 2 3 4    
2009 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 2, 2023 р.

Title page

Content

THEORY AND HISTORY OF PUBLIC ADMINISTRATION

T. T. Furculița

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Anishchenko M. A.

Аtamanchuk Yu. M.

Dorosh I. M., Pozniakova O. I.

Makarenko М. V.

Mykhailovska O. V., Katolyk M. A., Kovalenko S. V.

Perestyuk I. M.

Pron L. M.

Fadeev M. V.

LOCAL SELF-GOVERNMENT

Kavylin O. А.

Babiak O. V.

CURRENT PROBLEMS IN THE SPHERE OF PUBLIC ADMINISTRATION

R. V. Shevchuk

Hornyk V. H., Simak S. V., Yevmieshkina O. L.

Hbur Z. V.

Bashtannyk O. V.

Karlov Ye. I., Borysenko A. O.

Dryga D. A.

Agazade Yusif

Kotov I. V.

Varushka Yu. A.

І. М. Oliychenko, Т. V. Molochko

О. М. Rudenko, Ya. Yu. Konoplia

Yunger V. I.

Yarovoi T. S.

Selyutin S. T., Stakh A. Yu.