Archive

2024 1        
2023 1 2 3 4  
2022 1 2 3 4    
2021 1 2 3 4    
2020 1 2        
2019 1 2 3 4    
2018 1 2 3 4    
2017 1 2 3 4    
2016 1 2 3 4    
2015 1 2 3 4    
2014 1 2 3 4    
2013 1 2 3 4    
2012 1 2 3 4    
2011 1 2 3 4    
2010 1 2 3 4    
2009 1 2 3 4    

Search

baner1

unnamed

banner c111

images

Issue № 3, 2021 р.

Title page

Content

MECHANISMS OF PUBLIC ADMINISTRATION

Gevorkyan A. Yu.

Kabanov V. I.

Kiforenko O. V.

Ostrovyi O. V.

PUBLIC SERVICE

Bogomolova K. S., Dudnyk O. V., Maiboroda M. M.

PUBLIC ADMINISTRATION IN THE FIELD OF NATIONAL SECURITY AND PROTECTION OF PUBLIC ORDER

Vikhtiuk A. V.

Inozemtseva O. B., Ruzhanskyi O. B.

Lomaka I. I., Lypchuk O. I., Kobets Y. V.

CURRENT ISSUES IN THE FIELD OF PUBLIC GOVERNANCE

Serohina T. V.

Omarov A., Datsii O. I., Servetsky I. V.

Kolisnichenko R. M., Semenets-Orlova I. A., Shvets K.P., Dakal A. V.

Poliakova O. V., Basenko K. O.

Malyshev K. V.

Sergiyenko L. V.

Rudenko O., Marhasova V.

Mykhailovskа О. V., Mykhailovskyi І. M.

Sokyrko S. V.